Hoşgeldiniz, Bugün 14.11.2018 -
  • İstanbul Hava Durumu11°C / 18°Cİstanbul Hava DurumuÇok Bulutlu
  • Ankara Hava Durumu3°C / 15°CAnkara Hava DurumuParçalı Bulutlu
  • İzmir Hava Durumu12°C/ 20°Cİzmir Hava DurumuAz Bulutlu
Son Dakika Haberleri
Ali Sinanoğlu Ali Sinanoğlu
DÜNYA'YI KİMLER YÖNETİYOR?

Ali Sinanoğlu, En Doğru Haber için yazdı...

DÜNYAYI YÖNETEN AİLE

 
Çoğu kişi Rothschild ailesinin adını bile bilmez Bu ailenin adı ne Forbes dergisinin düzenlediği ”Yılın Zenginleri” bölümünde yer alır, nede dünya jet sosyetesinin partilerinde adları geçer. Ancak birçok ülkenin diplomatı bu ailenin adını duydukları zaman duraklar. Bu aile hakkında bilgi sahibi olmak için internette biraz araştırma yaptığınız takdirde hayretler içerisinde kalabileceğiniz hadiselere şahitlik etmiş olabilirsiniz. Dünya bu Yahudi ailesinin çok gizli faaliyetleri neticesinde bugünkü şeklini almıştır. Gelin hep birlikte ailenin tarihine bir göz atalım.
 
Rothschild ailesinin bugün 1000-1500 civarında ferdi olduğu bilinmektedir. Bu aile fertlerinin her biri dünyanın gelişmiş ya da gelişecek olan ekonomilerine sahip ülkelerinde çok derin faaliyetler sürdürmek üzere dağılmışlardır.
 
Dünyada olan her siyasi ve ekonomik gelişmeyi İsrail devletinin çıkarlarına uygun düşecek şekilde düzenlemek en kutsal görevleridir. Ailenin geçmişi 16.yüzyıla dayanıyor. Aile İngiliz Kraliyet Saraylarında kralın yaverliğini yapan bir aile olarak ortaya çıkıyor. Kralın stratejik ve ekonomik danışmanlıklarını, izlemesi gereken siyasi tutumlarını ve dış politika stratejilerini bu aile belirliyor. Sadece bununla da yetinmeyip kraliyet saraylarındaki tüm ihaleleri kazanarak bu ihaleleri başarıyla sonuçlandırıp hatırı sayılır bir servetin de sahibi oluyorlar.
 
Bu ticari faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları her ticari ve siyasi faaliyetten yüklü komisyonlar da almayı ihmal etmiyorlar. İngiliz saraylarındaki kariyerleri sayesinde kolayca kazandıkları astronomik paralarla tarihin ilk bankacılık faaliyetini gerçekleştirip, İngiliz çiftçilerine de astronomik faizlerle tarım kredisi vermeye başlıyorlar. Zamanla neredeyse İngiltere devletinden daha zengin bir hale geliyorlar.
 
Sadece İngiltere’de değil Avrupa’nın dört bir yanında tarımla uğraşan insanlara yüksek faizle kredi vererek, altın ve gümüş komisyonculuğu yaparak servetlerini iyice katlıyorlar. Faaliyet alanını iyice geliştirip, derinleştiren Rothschild ailesi Avrupa’daki tüm imparatorlukların saraylarında söz sahibi olur hale geliyor.
 
Ekonomik gücü aklın ve mantığın sınırlarını zorlamaya başlayan Rothschild ailesi daha da karanlık ve karlı bir işe girişiyor. İşin adı ”Savaşa giren devletlere faizle borç vermek”. Bu işin ilk icraatını İngiltere-Fransa savaşında gerçekleştiriyorlar İngiltere’ye savaşa girmesi için sermaye olarak 35 ton altını faizle borç olarak veriyorlar. İngiltere, Fransa karşısında yeniliyor ve Rothschild ailesine olan borcunu ödeyemiyor. Bunun karşısında borcun oluşturduğu mükellefiyetten dolayı İngiliz Merkez Bankası yani Bank of England ödenemeyen borç karşılığında Rothschild ailesine devrediliyor. Rothschild ailesi İngiliz devletinin bu devir etme işlemini İngiliz Sterlinini kendilerinin basması şartı ile kabul ediyor.
 
Para basma yetkisini başka bir kuruluşa ya da şirkete vermek demek aynı zamanda ülkenin bağımsızlığını da bu kuruluşa satmak demektir. Çünkü bir ülkenin bankası o ülkenin parasını basarken bastığı para karşılığında o ülkenin hazinesine değerli maden koymak zorundadır.
 
Örneğin Merkez Bankası, devlet matbaasında 20 Sterlin basıyorsa eğer devlet hazinesinde 20 Sterlin değerindeki altını, elması ya da petrolü koymak zorundadır. Aksi halde basılan para kâğıt parçasından başka bir şey olmaz. İşte Rothschild ailesinin de yaptığı şey budur. İngiliz sterlinini basarak İngiliz hükümetine faizle borç olarak vermiş, karşılığında altın ve elmas almıştır. Bu şekilde bir yılda 12,000 ton altın kar ettiği ekonomi tarihçileri tarafından bilinmekteydi.
 
Rothschild ailesinin en büyük girişimi ise İngiltere ile Amerika’daki kolonilerin savaşı olmuştur. Savaş sırasında Rothschild ailesi çok gizli bir biçimde Amerikan kolonilerini desteklemişlerdir.
 
Amerika’nın İngiltere’ye karşı direnişini yöneten kişilere yüklü miktarda silah yardımı yapılmış, İngiltere’nin bu savaşta yenilmesinin sağlanacağı garanti edilmiş ve karşılığında kurulacak olan Amerika devletinin resmi para birimini basma yetkisi istenmiştir. İngiltere ile savaş konusunda çok umutsuz olan başkan Washington ve ekibi bu karlı teklifi hiç düşünmeden kabul edilmiştir ve böylece günümüzde tüm dünyada çok popüler olan Amerikan dolarını basma yetkisini alarak bir hayli karlı bir işe imza atmışlardır. Savaşı Amerikan kolonileri kazanmış ve İngiltere Amerika’dan elini ayağını çekmek zorunda kalmıştır. İngiltere Amerika savaşından yenik çıkan İngiltere bu sefer Amerika’ya yardım ettiğini düşünerek Fransa’ya saldırmıştır. İngiltere, Rothschild ailesinin kendilerine finansal destekte bulunacağına güvenerek bu savaşa girdiyse de Rothschild ailesinden umdukları desteği bulamamışlardır. Rothschild ailesi el altından Fransa’yı destekleyerek Amerikan kolonilerinin bağımsızlığını garanti etmek istemiştir. Bir taraftan da bu aile İngiliz borsası üzerinde spekülasyona girişmiştir. İngiltere Fransa savaşı sırasında borsada müthiş bir hareketlenme olmuş ve borsaya oynayan halk İngilizlerin savaşı kazanacağını düşünerek girişimlerini arttırmışlardır. Bunu fırsat bilen Rothschild ailesi ”İngilizlerin savaşı kazandığı” iddiasını ortaya atarak İngiliz halkının her şeyini borsaya oynamasını sağlamıştır.
 
Ancak generaller ve ordudan geriye kalanlar İngiltere’ye döndüğünde İngiltere’nin savaşta kaybettiği ortaya çıkmıştır. Borsa nominal seviyesi, herkesin malını kurtarmaya çalışıp mal hisselerini geri almaya çalışmasından dolayı anormal derecede yükselmiş ve böylece kağıtları elinde tutan Rothschild ailesi bu ticaretten en karlı çıkan isim olmuştur. Bu ekonomik faaliyetleri sonucu iyice gelişen Rothschild ailesi, Kenan diyarında Tanrı’nın kendilerine vaad ettiği kutsal İsrail devletini kurmak için gerekli olan şablonu hazırlamaya başlamıştır.
 
OSMANLI DEVLETİ VE ROTHSCHILD AİLESİ
 
Osmanlı devletine komşu olan ülkeleri sürekli olarak finanse ederek Osmanlı’ya karşı savaşmaları için kışkırtmış ve azınlıkların ayaklanmasını sağlamışlardır. Osmanlının en çok dış borcu Rothschild ailesinin sahibi olduğu Bank Of England bankasınadır. Osmanlı Devleti, Rothschild ailesine olan borcunu ödeyecek durumda olmadığından Rothschild ailesi bunu fırsat bilmiş Osmanlıya bir teklifte bulunmuşlardır. Sultan 2. Abdülhamit ile görüşen Lord Baron Rothschild ”Kudüs şehrinin, Filistin’in, Suriye’nin ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin yeni kurulacak olan Yahudi devletine verilmesi karşılığında Osmanlı devletinin tüm dış borcunu silme ve balkanlarda, Afrika’da kaybettikleri toprakları geri verme” teklifinde bulunmuş ancak Abdülhamid teklifi şiddetle reddetmiştir. Bu süreçlerden sonra Rothschild ailesi 1.Dünya savaşının çıkmasında çok aktif bir şekilde rol almış ve savaşın çıkması için gerekli olan tüm tezgâhı hazırlamıştır. Rothschild ailesinin hesaplarına göre: 1. Dünya savaşı ve Arabistanlı Lawrence’in faaliyetleri Arapların birçok parçaya bölünmesi İsrail devletinin kurulması için yeterliydi. Savaş gerçekleşmiş, Almanların önderliğindeki İttifak devletleri grubu savaşı kaybetmişlerdi.
 
Rothschild ailesinin tüm hesapları tutmuş ve İsrail devletinin resmi kuruluşunun ilan edilmesinden başka bir şey artık kalmamıştı. Ancak tarihi rüyaya çeyrek kala Rothschild ailesi ayrıntılarda küçük bir hesaplama hatası yaptığını fark edememişti. İsrail devleti kurulmaya hazırdı ama dağ ve ovalardan ibaret olan İsrail topraklarında kim yaşayacaktı? Sürekli olarak gelişmiş Avrupa kentlerinde yaşamış olan Yahudiler İsrail’de yaşamaya nasıl ikna edilecekti? Bu sorunun ortadan kaldırılması için Rothschild ailesi radikal kararlar aldı ve yeni bir savaş için gerekli olan ortam hazırlanmaya başlandı.
 
KUKLA DİKTATÖR HİTLER’İN ORTAYA ÇIKIŞI VE 2. DÜNYA SAVAŞI
 
Almanya 1. Dünya savaşından oldukça demorolize bir biçimde çıkmıştı. Devlet tüm ekonomik ve askeri gücünü savaş sonrasında kaybetmişti. Ve Almanya’nın borçlu olduğu ülkelerin merkez bankalarının %85′i Rothschild ailesine ait olduğundan Almanya sadece Yahudi Rothschild ailesine borçluydu. Rothschild ailesi Almanların bu yüklü borcu ödeyemeyeceklerini biliyordu. Rothschild ailesi enkaz halindeki Almanya’ya Alman merkez bankasının kendilerine devredilmesi karşılığında dış borçlarının silinmesini teklif ediyordu ve Almanlar borcu ödeyemeyenlerini bildikleri için teklifi kabul etmek zorunda kalıyorlardı. Aslında bu durum sonun başlangıcıydı. Bırakın savaşacak parayı ve silahı, savaşta asker olarak kullanılacak erkek vatandaşı bile kalmayan Alman devleti enkaz haldeyken tekrar sivrilerek tüm dünyaya kafa tutacak gücü nereden ve nasıl bulabilirdi? Ancak onlar intikam için plan yapmadan Rothschild ailesi onlar için çok gizli bir plan yapmıştı bile. Bu plana göre sahte ama çok inandırıcı bir faşizm rüzgârı Avrupa’da esecek ve Yahudilere en ince ayrıntısına kadar planlanmış bir şekilde şiddet ve baskı uygulanarak İsrail’e göç etmeye mecbur bırakılacaklardı.
 
Bu planın ilk parçası Almanya’nın ekonomisinin ayağa kaldırılması ve Almanya’nın hızla silahlanmasının sağlanmasıydı. Almanya yıllar boyu A’dan Z’ye her konuda finanse edilmiş, 2. dünya savaşında savaşmak üzere neredeyse çocukluktan askerler yetiştirilmiştir. Muazzam bir ekonomik ve askeri güce kavuşan Almanya’nın başına ise 1. Dünya savaşında er olarak savaşan fanatik milliyetçi Hitler getirilmiştir. Hitler iktidara gelir gelmez müthiş hitap yeteneği ve ürkütücü karizması ile Alman halkını yediden yetmişe peşinden koşturmuştur. Hitler’in konuşmalarında ve toplantılarında ise ana hedef Yahudilerdir.
 
Savaştan önce Yahudi işadamlarına Nazi gençlerinin düzenlediği saldırılar, ev kundaklamalar ve cinayetler ortamı iyice germiştir. Zengin olan safkan Yahudiler bir yolunu bulup Almanya’yı terk etseler de fakir ve kırma Yahudiler bir yere gidecek paraları olmadığından oldukları yerde kalarak katledilmişlerdir.
 
Savaştan sonra tam bir korku ülkesine dönen Almanya’da ortaya atılan iddialara göre neredeyse hiç Yahudi bırakılmamıştır. Ancak Sovyet araştırmacılar durumun hiç de öyle olmadığını savaşta katledilenlerin sadece %15′in Yahudi olduğunu net ve çarpıcı belgelerle kanıtlamışlardır. Bu belgelere göre savaşta öldürülenlerin çoğu çingene ve Polonyalılardı.
 
Geriye kalan zengin Yahudiler Rothschild ailesinin kurduğu paravan şirketler aracılığı ile Amerikan askerleri denetiminde gizlice Amerika’ya değil İsrail’e kaçırılmışlardır. Rothschild ailesi 1. Dünya savaşında yarım bıraktığı işi 2. Dünya savaşında kısmen tamamlasada asıl hedefleri 3. Dünya savaşı ile birlikte Türkiye’mizin de topraklarını kapsayan büyük İsrail devletini kurmaktır. 
 
Peki dünya global sermayesinin %50 sini elinde tutan bu güce, İslam coğrafyalarında karşı durabilecek bir güç var mıdır? Varsa da Kim veya kimlerdir?  Devamı bir sonraki yazımızda İnşallah. Selam ve dua ile.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Yazı Arşivi